• Kumasan
 • Matsutake
 • Itouchan
 • Kuronbo
 • Hamacchi
 • Miyo
 • Matsuken
 • Shuchan
 • Shacho
 

Nagasaki store Minis FC

 • Shacho
  Leader
  Yosuke Fukuda
  more
 • Kumasan
  Store manager
  Junya Morinaka
  more
 • Kuronbo
  Rental advisor
  Yusuke Izumida
  more

Nagasakidaigakumae store Minis FC

 • Matsutake
  Store manager
  Shuhei Matsutake
  more
 • Itouchan
  Rental advisor
  Misa Ito
  more
 • Hamacchi
  Rental advisor
  Hamasaki Yuki
  more

Isahaya store Minis FC

 • Matsuken
  Store manager
  Kenji Matsuda
  more
 • Shuchan
  Rental advisor
  Shuhei Urakawa
  more
 • Miyo
  Rental advisor
  Miyo Nakayama
  more